در حال بارگذاری ...

انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجومعلمان در پردیس علامه طباطبایی ار دبیل برگزار شد.

 

 

 

در حیطه مشارکت دانشجومعلمان در امر تصمیم گیری های مدیریتی در حوزه دانشجویی انتخابات شورای صنفی در پردیس علامه طباطبایی اردبیل همراه با شور و نشاطی چشم گیر و استقبال کم نظیر برگزار گردید.

کارشناس مسئول امور دانشجویی به عنوان مسئول کمیته های نظارت و اجرایی انتخابات با برنامه ریزی و برگزاری جلسات متعدد هماهنگی با اعضای کمیته های مربوط به اهمیت برگزاری شورای صنفی دانشجویان و به امر مهم شورا در اسلام (آیه وامرهم شورا بینهم) اشاره نمود.

سپس با تعیین بازه زمانی نسبت به اطلاع رسانی،ثبت نام و مراحل مقدماتی زمینه اجرای انتخابات فراهم گردید و پس از تایید صلاحیت ، فضای لازم برای تبلیغات و ارائه برنامه های کاندید ها برای دانشجومعلمان فراهم شد؛ و در نهایت پس از رای گیری و شمارش آرا از مجموع 257 برگ آراء اخذ شده، نفرات منتخب (اعضای اصلی و اعضای علی البدل) شورای صنفی –رفاهی پردیس به شرح ذیل انتخاب و معرفی شدند.

 

اعضای اصلی:

1- محسن عادل              115 رای

2- فرشید نیکخو            115 رای

3- حسین حضرتی          84 رای

 

اعضای علی البدل:

4- صادق اصغری          79 رای

5- عارف محمدی           63 رای 


نظرات کاربران