در حال بارگذاری ...

مغازه نانوایی و بوفۀ دانشگاه فرهنگیان اردبیل اجاره داده می شود.

بوفۀ دانشگاه فرهنگیان اردبیل واقع در پردیس علامه طباطبایی،  خیابان سعدی -  کوچه کرد احمد به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اردبیل و عموم متقاضیان اجاره داده می شود.

مغازه نانوایی دانشگاه فرهنگیان واقع در پردیس علامه طباطبایی اردبیل خیابان سعدی کوچه کرد احمد اجاره داده می شود.

متقاضیان به کارپردازی پردیس علامه طباطبایی مراجعه نمایند.


نظرات کاربران