در حال بارگذاری ...

جلسه ی شورای اداری ـ مالی مدیریت امور پردیس های استان اردبیل

روز چهارشنبه مورخ 24/03/1396 رأس ساعت 10 صبح جلسه­ی شورای ـ مالی مدیریت پردیس های استان اردبیل با ریاست آقای دکتر نورمند سرپرست امور پردیس های استان اردبیل و روسای پردیس بنت الهدی صدر و مرکز آموزش عالی آزادگان نیر و کارکنان اداری ـ مالی پردیس ها برگزار شد .

در ابتدای جلسه دکتر نورمند با گرامی داشت ایام لیالی قدر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، در سخنانی کوتاه با اشاره به نام گذاری سال توسط مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی اعضای جلسه را به رعایت اصل صرفه جویی و مصرف به جای هزینه ها و موارد مربوط به توزیع بودجه و درآمدهای اختصاصی سال جاری دعوت کرد. سپس آقای یوسفی کارشناس مسئول امور مالی مدیریّت استانی با توجه به بررسی اسنادمالی و حساسیت های موجود در آن، از اعضای جلسه خواستند که نهایت دقّت را در تنظیم اسناد مالی داشته باشند. این جلسه در مورد آسیب شناسی اسناد مالی سال 1395 و تسریع در تنظیم اسناد تملک دارایی و سرمایه ای و هم چنین ارائه­ی راهکارها جهت تنظیم سند مالی 1396 ادامه یافت.


نظرات کاربران