در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه شورای دانشجویی در باره بیست وسومین المپیاد ورزشی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در پردیس علامه طباطبایی

 

بااستعانت ازخداوند متعال روز سه شنبه مورخ23/03/96 راس ساعت 10صبح جلسه اعضای شورای دانشجویی مدیریت امور پردیس ها ی استانی درخصوص نحوه اعزام دانشجومعلمان پردیس ها به بیست وسومین المپیادورزشی ،باتلاوتی از قرآن مجیددر اتاق ریاست پردیس تشکیل شد.در این جلسه ضمن ارایه ی گزارشی توسط کارشناس مسئوول اموردانشجوی وتربیت بدنی وارایه نظرات توسط اعضا محترم، مقرر گردید درسه رشته گروهی وتیمی ودر رشته انفرادی نیز  با تست وداشتن آمادگی لازم وتعیین وتایید مربی آن رشته، اعلام آمادگی گردد.


نظرات کاربران