در حال بارگذاری ...

تشکیل دومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

 

 

دومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان با حضور اعضای محترم شورا ، روز سه شنبه مورخ 30/03/1396  در اتاق سرپرست مدیریت امور استانی تشکیل شد ، این جلسه با هدف طرح چهار موضوع  زیر در خصوص بخشنامه های دریافتی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه تشکیل شد:

  • نحوه بازدید و ارزیابی از امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
  • چگونگی پایش و مراقبت از صحت و اعتبار اجرای درست و به هنگام منشور کیفیت آموزش در نیمسال دوم
  • ارزشیابی استادان توسط دانشجویان
  • ارزیابی کیفیت عملکرد اعضای غیر هیأت علی ، مدرسان، دبیران، مأموران اداری و آموزشی

 

در ابتدای جلسه دکتر نورمند سرپرست مدیریت امور استانی ضمن اشاره بر لزوم اشاعه فرهنگ کیفیت و نهادینه سازی موضوع کیفیت در تمام امور دانشگاه ، بر همکاری حوزه های مختلف دانشگاه با حوزه نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان تأکید نمودند. سپس در خصوص بخشنامه ها و موارد اصلی مطرح در جلسه توضیح هایی توسط کارشناسان نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  استان ارائه گردید و اعضای شورا نیز نقطه نظرات و سوال های خود را مطرح نمودند.


نظرات کاربران