در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه اعضای کارگروه شورای نقل وانتقال در پردیس علامه طباطبایی اردبیل

برگزاری جلسه اعضای کارگروه  شورای نقل وانتقال در پردیس علامه طباطبایی اردبیل

با استعانت از درگاه خداوند متعال  ، بر اساس  بخشنامه ی شماره ی500/2335/50000/د مورخ02/03/ 1396درخصوص تقویم اجرایی مربوط به میهمانی وانتقال دانشجویان   ،روز چهارشنبه مورخ 21/04/1396جلسه اعضای کارگروه شورای نقل وانتقال دانشجویان  درسال تحصیلی97-96 دراتاق ریاست پردیس  باتلاوتی چند از قرآن مجید تشکیل شد .ابتداکارشناس مسئول امور دانشجویی باارائه ی گزارشی ازاطّلاع رسانی وشیوه نامه نقل وانتقال ودریافت تقاضا های دانشجویان میهمانی به سایر استان ها وبرعکس اشاره کردند .سپس  تقاضای میهمانی انفرادی وگروهی تعدادی ازدانشجویان مطرح ودر مورد هریک، تصمیمات لازم توسّط کارگروه گرفته شدومقرّر گردید در بازه ی زمانی  معین به هریک از درخواست  هاپاسخ داده شود.جلسه باذکر صلوات برمحمد وآل محمد پایان یافت .


نظرات کاربران