در حال بارگذاری ...

بازدید دکتر عبدی سرپرست محترم مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان از مرکز آموزش عالی آزادگان نیر

 آقای دکتر عبدی سرپرست محترم مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان به همراه معاون مالی و دانشجویی و مسئول حراست پردیس علامه طباطبایی از مرکز آموزش عالی آزادگان نیر بازدید به عمل آوردند و در جریان فعالیت های آموزشی، فرهنگی و عمرانی مرکز قرار گرفتند همچنین جلسه ای با حضور کارکنان مرکز برگزار شد و از زحمات و فعالیت های آنان تقدیر تشکر کردند. 


نظرات کاربران