در حال بارگذاری ...
در روز مبارزه با استکبار جهانی صورت گرفت:

حضور پرشور مسؤولین، اساتید، کارکنان و دانشجومعلّمان ولایت­مدار دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل در راهپیمایی یوم الله 13 آبان

حضور پرشور مسؤولین، اساتید، کارکنان و دانشجومعلّمان ولایت­مدار دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل در راهپیمایی یوم الله 13 آبان "روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز" همگام با دیگر دانشجویان، دانش آموزان، فرهنگیان و آحاد امت بیدار و آگاه انقلابی ایران اسلامی


نظرات کاربران