در حال بارگذاری ...

کارگاه های آموزشی پژوهشی ویژه ی دانشجویان با ارائه گواهی معتبر

کارگاه اهمیت پژوهش و  کارگاه مقاله نویسی

زمان: 20 آذر ماه ساعت 14 الی 18

مکان: پردیس علامه طباطبایی اردبیل

جهت ثبت نام به واحد پژوهش مراجعه نمایید.


نظرات کاربران